TEIXIM XARXES D'ALIANCES I SUPORT MUTU

722 71 03 57

Atenció a la salut mental

La Comunalitat de Valls

Objectiu: Generar una xarxa de professionals d’atenció a la salut mental capaç de desenvolupar un projecte d’intercooperació i ajuda mútua a la Comunalitat de Valls.

  • Línia 1: A través del treball entre professionals agrupats en l’àmbit de la psicologia s’està impulsant un projecte econòmic en el marc de l’Economia Social i Solidària que prioritzi les persones i la vida i, per tant, les seves necessitats i les de l’entorn comunitari.
  • Línia 2: S’està creant una xarxa coordinada de professionals per donar resposta a l’alta demanda de persones que necessiten atenció psicològica, però que no disposen de recursos suficients per a pagar les tarifes habituals.

© 2022 La Comunalitat de Valls – Disseny Web La Caseta del Cubos