TEIXIM XARXES D'ALIANCES I SUPORT MUTU

722 71 03 57

Escola d’activisme

La Comunalitat de Valls

Objectiu: Impulsar un espai on compartir experiències i coneixements per tal de definir reptes futurs, teixir aliances i nous lideratges. 

L’Escola d’Activistes és un espai de trobada i formació enfocada en el treball de temàtiques transversals que afecten el conjunt de la societat, proporcionant eines per a la mobilització i transformació social i generant espais de trobada i debat entre diverses organitzacions i moviments activistes, així com amb el conjunt de la societa

Grup de Joves

© 2022 La Comunalitat de Valls – Disseny Web La Caseta del Cubos